Projekt

FEMMA se vzdělává pro Vás

Od července 2013 společnost FEMMA, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Zaměstnanci společnosti FEMMA se vzdělávají pro Vás“. Projekt je určen pro zaměstnance společnosti. Specializované mamodiagnostické pracoviště na vyhledávání karcinomu prsní žlázy vzniklo v roce 1997. V plně vybavené diagnostické jednotce bylo provedeno mnoho mamografických a  ultrazvukových vyšetření prsní žlázy. Do projektu jsou zapojeny lékařky, laborantky i radiologický fyzik. Cílem projektu je zejména rozvoj lidských zdrojů. Zvýšení kompetencí zaměstnanců, profesní a osobností rozvoj zvýší konkurenceschopnost také celé společnosti. Společnost FEMMA, s.r.o. si váží svých zaměstnanců a považuje je za součást svého know-how. Cíle projektu jsou naplňovány díky realizaci pěti klíčových aktivit. Všechny aktivity se soustředí na realizaci obecně zaměřeného vzdělávání, které je využitelné na současné pracovní pozici zaměstnance i u jiného zaměstnavatele.

Vzdělávání bylo navrženo na základě potřeb osobnostního rozvoje zaměstnanců. Při výběru tematických celků, které jsou náplní klíčových aktivit projektu, byl kladen důraz na individuální schopnosti a potřeby jednotlivých zaměstnanců. Časová náročnost je volena s ohledem na chod společnosti na možnosti zaměstnanců sladit rodinný a profesní život. Vzdělávací aktivity směřují k lepšímu strategickému řízení lidských zdrojů a zvyšování kvalifikace i kompetencí a zachování know-how zkušených zaměstnanců
Projekt „Zaměstnanci společnosti FEMMA se vzdělává pro Vás“ číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01307 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Průběh projektu
Projekt je realizován v letech 2013 až 2015. Cíle projektu jsou naplňovány realizací pěti klíčových aktivit. Všechny aktivity se soustředí na obecně zaměřené vzdělávání, které je využitelné na současné pracovní pozici zaměstnance, případně i u jiného zaměstnavatele.

Klíčová aktivita č. 1 – Rovné příležitosti žen a mužů
Klíčová aktivita č. 2 – Odborné vzdělávání marketing ve zdravotnictví
Klíčová aktivita č. 3 – Odborné vzdělávání angličtina pro lékaře a radiologické asistentky Klíčová aktivita č. 4 –Odborné vzdělávání Radiologie pro nelékaře                                          Klíčová aktivita č. 5 –Odborné vzdělávání pro radiologické fyziky

Absolvování kurzů zajistí zvýšení adaptability zaměstnanců a rozvoj jejich kompetencí i zvýšení konkurenceschopnosti, přispěje k rozvoji řízení lidí ve společnosti.

Realizátor projektu
Název: FEMMA, s.r.o.
IČ: 63474867
Ulice: Viniční 235
Město: BRNO
PSČ: 615 00
www: http://www.femma.cz

     

Objednejte se on-line

Nebojte se a kdykoliv se za námi stavte nebo zavolejte.


Tel.: 533 306 275

Mob.: 725 811 525

Objednávkový formulář