Rizika onemocnění

Rizikové faktory vzniku rakoviny prsní tkáně

Nadváha

Je rizikovým faktorem, zvláště objeví-li se po menopause. Ženy přijímající v potravě více tuku, než se doporučuje, a se sníženou pohybovou aktivitou, jsou více ohroženy. Tuky vyvolávají nárůst rakoviny dělohy, žlučníku, ledvin, žaludku, tlustého střeva a prsu. Riziko vzniku nádoru se u obézních žen odhaduje o 33 % vyšší než u osob s normální váhou. Japonské ženy onemocní méně často rakovinou prsu, než ženy americké, ale jakmile se přestěhují do USA, ztrácejí tuto výhodu a počet onemocnění se vyrovná. Příčinou tohoto záporného vývoje je skutečnost, že Japonci, pokud žijí ve své zemi, přijímají o více než polovinu méně tuku oproti jiným vyspělým národům. Japonská strava se vyznačuje větším obsahem zeleniny, vlákniny, ryb a používáním nesaturovaného tuku.

Na zvýšeném ukládání tuku v těle se podílí ženský pohlavní hormon estrogen. Jeho vysoká hladina způsobuje tvrdošíjnost tukové buňky plnit svůj úkol, a to ukládat tuk. Další příčinou zvýšeného ukládání tuku v těle může být jeho zpomalené rozkládání vlivem snížené činnosti štítné žlázy. Tato porucha se projevuje také únavou, zimomřivostí, suchou kůží a lámavými vlasy. Účinnou pomocí je konzumace přírodního jódu obsaženého v mořských řasách. Jód podporuje činnost iontových pump, a tím udržuje energetický výdej, zrychluje metabolismus, a tak se více potravy přemění na pouhou energii. Příčinou nadváhy může být pouhá "žravost", ovšem i ta má biochemický důvod a vazbu na psychiku. Přísná redukční dieta je nejjistější cestou k dalšímu tloustnutí. Jakmile totiž tukové buňky zjistí, že se omezil příjem kalorií, učiní to, k čemu byly tisíce let cvičeny — povolají všechny enzymy ukládající tuk, aby nahromadily železnou zásobu. Metabolismus přejde na úsporný režim.

na začátek

Hormonální léčba

Stále živou otázkou je léčení estrogeny po menopause. Estrogeny, podávané jako lék, nahrazují jejich přirozený postupný úbytek, a tak tlumí některé nepříjemné projevy menopausy. Vede se diskuze o tom, zda způsob léčení zvyšuje či nikoli riziko rakoviny prsu. Dle zcela nové studie žen (soubor více než miliónu žen z Velké Británie) bylo totiž na souboru více než miliónu žen prokázáno, že tyto hormonální prostředky sice účinně řeší problémy spojené s přechodem, ale řadu dalších nemocí však mohou samy vyvolat. V uvedené studii bylo zjištěno, že riziko vzniku rakoviny prsu stoupá až dvojnásobně u žen, které tyto hormony užívají ve srovnání s ženami, které je neužívají. Také tibolon zvyšuje riziko rakoviny prsu, a to o významných o 30 %. O tomto rakovinotvorném účinku tohoto léku se dříve nevědělo. V tiskovém prohlášení k této studii profesorka Valerie Beral odhaduje, že ve Velké Británii ve věkové kategorii žen 50 — 64 let vzniklo v devadesátých letech v souvislosti s používáním hormonální substituční léčby o 20 000 nádorů prsu více, než kdyby tato léčba používána nebyla. Jinými slovy, u 1000 žen užívajících hormonální léčbu přechodu více než deset let vznikne o 5 — 19 případů (podle typu léku) rakoviny prsu více než u žen, které ji neužívají.

Jiná studie (WHI) odhalila další rizika, a to zvýšené riziko vzniku cévní mozkové příhody, plicních embolií nebo zánětů hlubokých žil. Jak tedy užívat, a zda vůbec užívat prostředky hormonální léčby přechodu? Prvním východiskem pro rozhodování je skutečnost, že se lékaři snaží léčit normální zdravou ženu, u které dochází k řadě přirozených hormonálních změn. V případě, že tyto změny zásadním způsobem nenarušují kvalitu života, je vhodné ženu vůbec neléčit. Pokud se projevují ojedinělé příznaky přechodu, lze je léčit nehormonálními prostředky. Teprve v případě, že projevy přechodu jsou významné a znemožňují ženě normální život, je na místě časově ohraničené podání hormonálních prostředků. Před nasazením léčby těmito hormony a v jejím průběhu je zcela nezbytné provádět jednou ročně mamografické vyšetření .

na začátek

Alkohol

O alkoholu je známo, že v mírných, pravidelných dávkách má prospěšný vliv. Snižuje celkovou úmrtnost a zvlášť příznivě působí na srdeční a cévní systém. Alkohol totiž snižuje tvorbu některých zánětlivě působících látek. Kardiovaskulární choroby mají zánětlivý podklad, a proto alkohol svým působením organismus před nimi chrání. Starší pánové (riziková skupina, ohrožená infarktem či anginou pectoris) tedy mají opravdu pádný důvod si jeden drink denně dát.

I ženy mají důvod si dát svého "panáka". Lékaři z amerického Bostonu zkoumali vliv spotřeby alkoholu na mentální schopnosti (hodnocené několika testy) u více než 9000 žen ve věku 70 — 79 let. Výsledky studie prezentované v roce 2000 při příležitosti červnového epidemiologického kongresu, který se konal v Torontu, ukázaly, že ženy s mírnou, pravidelnou spotřebou alkoholu měly lepší výsledky ve většině testů než úplné abstinentky.

na začátek

Tabák

Kryštof Kolumbus se svými muži objevil roku 1492 pro Evropu nejen Nový svět, ale i vysoce návykovou látku s povzbudivými účinky — tabák. Mezi původními obyvateli Ameriky byl tabák zřejmě nejpoužívanější psychoaktivní látkou. Kouření tabáku však mělo hlavně kultovní charakter (nebyl tedy užíván denně) a bylo vyhrazeno pouze dospělým mužům.

Kouření není zvyk, je to závislost. Hlavní psychoaktivní látkou v tabáku je nikotin, který působí na nikotinové receptory v mozku, a tak vyvolává příjemné pocity. Je to však právě nikotin, který způsobuje návyk. Kromě něho však tabákový kouř obsahuje dalších více než 4 000 chemických látek, z nichž 43 je prokazatelně rakovinotvorných a asi 60 jich ke vzniku rakovinných onemocnění přispívá.

Souvislost mezi kouřením tabáku a užíváním jiných drog je velká. Málokterý uživatel drog je zároveň nekuřákem. Kouřit se běžně začíná ve 12 — 15 letech. V mnoha případech pomáhá cigareta dětem získat sebevědomí. Kouří přece ty stejné cigarety jako ti úžasní hrdinové z billboardu a cítí se pak stejné úžasní jako oni. Ovšem závislost na nikotinu vzniká i u dětí a mladistvých. A přestat s kouřením není vůbec snadné. Když jsem jela 26. ledna toho roku do práce poslouchala jsem na nejmenované rozhlasové stanici, jak se žáci základních škol svěřovali moderátorovi s tím, jak obtížené je pro ně přestat kouřit v 15 letech, když kouří už od 9 let. Reklama na cigarety má především ovlivnit děti ve věku kolem 12 let. Vydělává se sice na životech a zdraví, ale to je pro mladé, kteří žijí přítomností, ještě velmi vzdálené, a ti starší kuřáci si to jen těžko připouští. V Čechách kouří asi kolem 30 % dospělých.

V současné době přestává kouřit v průmyslově vyspělých státech střední věková skupina osob s vyšším vzděláním. Začíná naopak kouřit obrovské množství dívek krátce po absolvování puberty, což zřejmě pokládají za způsob seberealizace své ženskosti. Kouření žen se u nás rozmohlo až po druhé světové válce. Kouření je pro ženy rizikovým faktorem zvláště v těhotenství, kdy se u kuřaček pozoruje zvýšený počet potratů nebo častější nedonošenost plodu. Na rakovinu prsu dle řady studií nemá kouření přímý vliv. Kuřáci — kuřačky cigaret však onemocní rakovinou plic asi 10x častěji než nekuřáci. Riziko roste s dobou expozice. V řadě případů navíc kuřáci obtěžují své okolí, a tím nejen (pravděpodobně) poškozují zdraví okolních nekuřáků, ale prostě a jednoduše subjektivně obtěžují.

na začátek

     

Objednejte se on-line

Nebojte se a kdykoliv se za námi stavte nebo zavolejte.


Tel.: 533 306 275

Mob.: 725 811 525

Objednávkový formulář