novinky

Hrozí Vám odvápění kostí? (10. července 2023)

Hrozí Vám odvápění kostí ?

Informace o programu včasného záchytu osteoporózy pro rok 2023

ZP 211Hradí preventivní denzitometrické vyšetření

Splňuji podmínky " Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR" https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/uhrady-zdravotnich-sluzeb/osteoporoza . Mám žádanku na denzitometrické vyšetření od svého gynekologa nebo praktického lékaře

Nemohu využít výhody " Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR" , ale souhlasím s denzitometrickým  vyšetřením, které zaplatím na místě, hotově nebo kartou, pokud splňujete podmínky  https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/prevence-osteoporozy ZP Vám částku vrátí.

ZP 207 - Můžete se nechat vyšetřit za úhradu, preventivní denzitometrické vyšetření, pro naše pacientky stojí 500 Kč, zaplatíte na místě,  hotově nebo kartou.   Pokud splňujete podmínky   https://www.ozp.cz/benefity/zdravotne-preventivni-programy/stop-osteoporoze , ZP Vám částku vrátí.

ZP 201 - Nehradí preventivní denzitometrické vyšetření. Můžete se nechat vyšetřit za úhradu, preventivní denzitometrické vyšetření, pro naše pacientky stojí 500 Kč. Zaplatíte na místě,  hotově nebo kartou.  

ZP 205 - Nehradí preventivní denzitometrické vyšetření. Můžete se nechat vyšetřit za úhradu, preventivní denzitometrické vyšetření, pro naše pacientky stojí 500 Kč. Zaplatíte na místě,  hotově nebo kartou.  

ZP 213 - Nehradí preventivní denzitometrické vyšetření. Můžete se nechat vyšetřit za úhradu, preventivní denzitometrické vyšetření, pro naše pacientky stojí 500 Kč. Zaplatíte na místě,  hotově nebo kartou.  

ZP 111 - Nehradí preventivní denzitometrické vyšetření. Můžete se nechat vyšetřit za úhradu, preventivní denzitometrické vyšetření, pro naše pacientky stojí 500 Kč. Zaplatíte na místě,  hotově nebo kartou.  

Pozor změny dopravy na polikliniku Viniční 29.9.-25.10.2022 (29. září 2022)

Linky: 9 10 55 58 75 78 82 N89 N97 N98 xS2D

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchu komunikace bude od zahájení provozu denních linek ve čtvrtek 29. září 2022 po dobu přibližně 1 měsíce vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Táborské v úseku mezi zastávkami Otakara Ševčíka a Dělnický dům.

Linka 9 bude v provozu pouze v polookružní trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Moravské náměstí – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží (1. kolej) – Náměstí Svobody – Česká – Jugoslávská – Lesná, Čertova rokle.

Spoje linky 10 běžně ukončené v zastávce Geislerova budou náhradou prodlouženy do smyčky Novolíšeňská. V zastávce Krásného bude možný přestup na autobusové linky ve směru do Líšně.

Linky 55 a 75 ve směru do Líšně / do Slatiny pojedou v úseku Gajdošova – Špačkova odklonem ulicemi Otakara Ševčíka, Krásného a Mazourovou. Vynechají tak zastávku Dělnický dům, na odklonové trase obslouží zastávky Otakara Ševčíka (zastávka linky 84), Krásného (zastávka náhradní dopravy) a Podlomní (přeložena do ulice Krásného).

Linky 55 a 75 ve směru do Židenic pojedou v úseku Podlomní – Gajdošova odklonem ulicemi Skorkovského a Otakara Ševčíka. Vynechají tak zastávku Dělnický dům, na odklonové trase obslouží zastávku Otakara Ševčíka (zastávka linky 44).

Linky 58 a N97 ve směru do Líšně pojedou v úseku Gajdošova – Dělnický dům odklonem ulicemi Otakara Ševčíka, Krásného, Mazourovou a Bělohorskou. Na odklonové trase obslouží zastávky Otakara Ševčíka (zastávka linky 84), Krásného (zastávka náhradní dopravy), Podlomní (přeložena do ulice Krásného) a znovu Podlomní (pravidelná zastávka autobusů směr Dělnický dům). Zastávka Dělnický dům bude přeložena na začátek ulice Líšeňské (za křižovatku s ulicí Bělohorskou).

Linky 58 a N97 ve směru do Židenic / do centra pojedou v úseku Dělnický dům – Gajdošova odklonem ulicemi Bělohorskou, Skorkovského a Otakara Ševčíka. Zastávku Dělnický dům obslouží v přeložené poloze na začátku ulice Bělohorské (za křižovatkou s ulicí Líšeňskou), na odklonové trase dále obslouží zastávku Otakara Ševčíka (zastávka linky 44).

Linka 78 bude výchozí ze zastávky Životského (zastávky na silnici v úrovni tramvajových ostrůvků) a v obou směrech pojede ulicí Táborskou přes zastávky Geislerova, Buzkova a Otakara Ševčíka (ve směru do Líšně zastávka linky 84, ve směru na Životského zastávka tramvají). Dále pojede v úseku Otakara Ševčíka – Dělnický dům odklonem shodným s linkami 58 a N97. V zastávkách Geislerova nebo Životského je možný přestup mezi linkami 8 a 10 a linkou 78.

Linka 82 pojede v obou směrech po stejné trase jako linky 58 a N97, na odklonové trase nebude obsluhovat žádné další zastávky. Ke změně pravidelných zastávek linky 82 nedojde.

Linka N89 pojede v obou směrech v úseku Masná – Otakara Ševčíka po trase a zastávkách linky N98. Linky N89 a N98 pojedou dále v obou směrech v úseku Otakara Ševčíka – Špačkova / Podlomní odklonem shodným s linkami 55 a 75. Zastávku Otakara Ševčíka obslouží obě linky v obou směrech na tramvajových zastávkách v ulici Táborské.

Linka xS2D (náhradní doprava za vlak) pojede na území města Brna v obou směrech ulicemi Křenovou, Ostravskou, Otakara Ševčíka, Gajdošovou, Svatoplukovou, Rokytovou, Žarošickou a Jedovnickou. Náhradou za zastávku Dělnický dům bude v obou směrech obsluhovat zastávku Otakara Ševčíka (zastávky linek 44 a 84).

Změny zastávek v oblasti:

Buzkova – bez obsluhy linkou 9, obsluhována linkami 64, 78, N89 a N98
Otakara Ševčíka – bez obsluhy linkou 9, linky 55, 58, 75, 78 (směr Líšeň), N97 a xS2D obsluhují zastávky linek 44 a 84 v ulici Otakara Ševčíka, linky 64, 78 (směr Životského), N89 a N98 obsluhují zastávky linky 9 v ulici Táborské
Dělnický dům – bez obsluhy linkami 9, 55, 75, N89, N98 a xS2D, pro linky 58, 78 a N97 ve směru do Líšně přeložena na začátek ulice Líšeňské (směr Juliánov), pro linky 58, 78 a N97 ve směru do centra přeložena na začátek ulice Bělohorské (směr Podlomní)
Juliánov – bez obsluhy linkou 9
Podlomní – pro linky 55, 75, N89 a N98 ve směru do Líšně přeložena do ulice Krásného k základní škole, navíc obsluhována linkami 58, 78 a N97 (autobusy zastaví na přeložené zastávce v ulici Krásného i v ulici Bělohorské směr Dělnický dům)

Přestup mezi tramvajovými linkami 8 a 10 a autobusovou linkou 78 je možný v zastávkách Geislerova nebo Životského. Ve směru do Líšně je dále možný přestup z tramvajových linek 8 a 10 na autobusové linky 55, 58, 75 a 78 v zastávce Krásného.


Změna ceníku od 1.11.2022(21. září 2022)

Od úterý 1.11.2022 vstupuje v platnost nový ceník našich služeb: ceník.


Informace ze stránek jednotlivých ZP o příspěvcích na prevenci v roce 2022 (6. září 2022)

 ZP 111

Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu
 • až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 18-45 let, kteří si uhradí preventivní vyšetření sami (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů

Stanovená věková hranice platí ke dni absolvování vyšetření.

Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru – viz Seznam center mamografického screeningu v ČR.

Jaké doklady budete potřebovat

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

 

ZP 201

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky

Komu a na co?

 • ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,

 • ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,

 • ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

 

ZP 213

Ženy od 19 do 59 let

Částka do 500 Kč

Využijete na:

 1. DENZITOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ - u žen nad 40 let jednou za dva roky,
 1. VYŠETŘENÍ PRSOU - mamografické vyšetření prsů pro ženy od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy mladší 44 jednou za rok 
 
 

ZP 211

V rámci prevence onkologických onemocnění mají naše klientky možnost čerpat příspěvek ve výši 500 Kč na mamografické vyšetření prsu od 40 do 45 let (počítáno dle data narození). Mladší ženy, a to bez omezení věku, mohou v případě potřeby využít příspěvek na preventivní ultrazvukové vyšetření prsu. Příspěvek je i zde ve výši 500 Kč. Od 45 let věku je ženám hrazeno mamografické vyšetření prsu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to 1x za 2 roky.
 

Bonus od ZP 211 na vyšetření kostním denzitometrem

Osteoporóza je onemocnění kostí, které vede ke zvýšenému riziku zlomenin. Spolehlivým způsobem, jak stanovit hustotu kostní hmoty a odhadnout riziko zlomenin, je kostní denzitometrie. Toto bezbolestné vyšetření stanoví množství minerálů v kostech a umožní diagnostikovat osteoporózu už v jejích počátcích. „ZP 211 nabízí svým dospělým klientům příspěvek 400 Kč z fondu prevence i na preventivní vyšetření osteoporózy denzitometrem, a to v rámci Programu prevence civilizačních onemocnění," upozornila Kadečková.

První místo v léčbě osteoporózy by měl zaujímat dostatečný přísun vápníku. Podle odborníků má jeho užívání smysl v jakémkoliv stadiu onemocnění, neboť zamezuje úbytku kosti, zajišťuje stabilitu a preventivně působí proti zlomeninám. Vstřebávání vápníku ve střevech napomáhá vitamín D. Pokud dotyčný nemá dostatek vápníku a vitamínu D ve stravě, měl by je doplňovat formou potravinových doplňků.

Jak získám bonus na vyšetření?

 

ZP 207

Podrobnější informace o programu

 1. Program STOP rakovině prsu je určen ženám ve věku od 40 let do dne před dovršením 45 let, které neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace.
 2. Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však po uplynutí 24 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.
 3. Program můžete čerpat zdarma nebo s příspěvkem až 1 200 Kč.
 4. V případě zájmu absolvovat vyšetření zdarma, tzn. bez platby na místě, si ze seznamu poskytovatelů zdravotních služeb vyberte vám vyhovujícího poskytovatele a telefonicky si u něj zajistěte termín vyšetření. Pro objednání můžete též využít Asistenční službu OZP.
 5. V případě, že chcete využít jiného poskytovatele splňujícího požadovanou odbornost, samozřejmě můžete, vyšetření zaplatíte na místě a následně si můžete požádat o příspěvek 1 200 Kč v rámci Kuponů STOP. Více informací zde.

  Stop rakovině prsu

  Cílová skupina: ženy ve věku 40 – 44 (+ 364 dní) let (od 45 let je vyšetření hrazeno v rámci screeningového vyšetření plně zdravotní pojišťovnou)
  Frekvence: 1x za 2 roky
  Hrazené výkony: mamografické vyšetření nebo ultrazvukové vyšetření, event. obojí + vyhodnocení nálezu
  Poskytovatel: akreditované pracoviště zařazené do sítě screeningových mamografických pracovišť, jejichž aktuální seznam je na www.mamo.cz/centra (mapa screeningových center – kontakty)
  Max. úhrada: 1 200 Kč
 6. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření vám bude předána lékařská zpráva, kterou doporučujeme předat svému registrujícímu lékaři.
 7. V případě patologického nálezu má příslušný poskytovatel zdravotních služeb povinnost zajistit následnou péči.

Dovolená 17.12-3.1.(16. prosince 2021)

Od pátku 17.12.2021 do pondělí 3.1.2022 čerpáme řádnou dovolenou, objednávat se můžete on-line zde na našich stránkách.


Dovolená 7-9.7(29. června 2021)

Od středy 7.7. do pátku 9.7.2021 čerpáme řádnou dovolenou, objednávat se můžete on-line zde na našich stránkách.


Objednávání on-line je opět otevřené (2. března 2021)

Vážení pacienti,

objednávání on-line je opět otevřené.
Pozor, na pacientky z jiných okresů něž Brno město a Brno venkov, se vztahuje povinnost mít s sebou vyplněný formulář o cestě k lékaři. Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021. Více: https://okresy.mvcr.cz


Pozastaveno objednávání on-line, lze se objednat jen na tel: 533306275 od 8-13 hodin, PO-ČT (26. února 2021)

Vážení pacienti,

jsme tu stále pro vás, ale vzhledem k měnícím se nařízením vlády ČR , které jsou spojené s krizovým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID 19, jsme nuceni upravit provoz našeho zdravotnického zařízení i objednání na vyšetření, které je do odvolání možné jen telefonicky.


Ordinujeme(7. února 2021)

Ve dnech 8. a 9. února 2021 z technických důvodů neordinujeme, objednaným pacientkám byla informace zaslána


Ordinujeme(21. října 2020)

Vláda rozhodla, že od čtvrtečních 6.00 nastává v Česku lockdown. Zdravotnické zařízení femma s.r.o zůstává v provozu.


OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ(27. března 2020)

Vážení pacienti,
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID 19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS CoV-2 v České republice a s ohledem na akutní nedostatek ochranných zdravotních pomůcek v našem zdravotnickém zařízení, díky kterému Vám nemůžeme zajistit dostatečně bezpečné poskytování zdravotních služeb, jsme nuceni upravit provoz našeho zdravotnického zařízení, tak jak je to uvedené v objednávacím systému on-line. Pokud máte jiné požadavky, pište na email femma@femma.cz.


Provoz v karanténě(16. března 2020)

15.3.2020 ve večerních hodinách vyhlásila karanténu pro celou ČR. Znamená to, že do odvolání, jsou zastaveny i výkony neakutní diagnostiky jakými jsou mamografické, ultrazvukové vyšetření prsní tkáně i denzitometrie. Všechna objednání jsou zrušena, jak jste byly informovány sms zprávou, pokud jste nám zanechaly platné telefonní číslo. Další aktualní informace informace najdete na této stránce.


Přijmeme radiologickou asistentku(09. ledna 2020)

Do našeho týmu přijmeme radiologickou asistentku. Kontaktovat nás můžete na femma@femma.cz nebo na tel. 721447327


13.12. 2019 - 7.1. 2020 NEORDINUJEME(30. října 2019)

Z důvodu stavebních prací v I. patře budovy polikliniky Viniční 235 bude akreditované pracoviště femma.cz uzavřeno od 13.12.2019 do 7.1.2020. Po tuto dobu se můžete objednávat pouze on line na www.femma.cz.

Děkujeme za pochopení


Projekt Ženy Ženám, za podpory společnosti AVON Cosmetics (18. září 2019)

Vážené klientky,
i letos probíhá projekt Ženy Ženám, za podpory společnosti AVON Cosmetics a Aliance žen s rakovinou prsu.
Akce trvá od 15.8.2019 do 30.11.2019.
O poukázky v hodnotě 200 Kč si samy zažádajte na bezplatné "Avon lince proti rakovině prsu" na tel č. 800 180 880

Změny v dopravě o prázdninách (2. července 2019)

Z důvodu neustálých změn v dopravě během prázdnin najdete aktuální informace na dpmb.cz

Konference hnutí AllatRa 11. května 2019 v 16 hodin v hotelu Holiday inn v Brně (3. května 2019)

Hotel Holiday inn v Brno, 11. května 2019 v 16 hodin. Dress code casual

Mezinárodní společenské hnutí AllatRa pořádá sérii mezinárodních konferencí se zástupci různých profesí. Mezinárodní společenské hnutí "ALLATRA" je forma vzájemné spolupráce lidí celého světa stojící mimo politiku i náboženství. Oficiální webové stránky: www.allatra.org

11. května 2019 v 16 hodin se v konferenční místnosti hotelu Holiday inn v Brně připojíme online k lidem v Atlantě, odkud bude koordinováno celosvětově setkání lidí různých kultur, národností, náboženství a etnických skupin. Je to příležitost, jak reálně uvidět a procítit, že nejsou mezi námi žádné hranice, žádné rozdíly… Nápad uspořádat mezinárodní meeting vzešel od prostých lidí z Atlanty (USA, s cílem sejít se a pohovořit jako člověk s člověkem, protože za každou funkcí se ukrývá zase jen „obyčejný“ člověk, který touží po životě naplněném láskou, přátelstvím, štěstím a mírem… Ve stejný okamžik si lidé mohou říct v jaké společnosti chtějí žít a co pro proto jsou ochotni udělat.

Na akci budou přítomny masmédia a novináři. Námi oslovené firmy a organizace vnímají možnost být partnerem této akce jako čest, neboť o nich uslyší lidé i na druhém konci světa a budou vědět, že právě tato firma nejen kvalitně podniká, podporuje především lidskost a morální hodnoty.


Příspěvky zdravotních pojišťoven pro rok 2019 - karcinomu prsu pro ženy od 40 – 45 let (22. ledna 2019)

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
Pojištěnec, který absolvoval preventivní vyšetření, může čerpat 1x ročně příspěvek 300 Kč

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR - 211
Pojištěnec, který absolvoval preventivní vyšetření, může čerpat 1x ročně příspěvek 500 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
Pojištěnec, který absolvoval preventivní vyšetření, může čerpat jednou za 2 roky příspěvek 800 Kč

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205
Pojištěnec, který absolvoval preventivní vyšetření, může čerpat 1x ročně příspěvek 500 Kč

Máme nový denzitometrický přístroj Lunar Prodigy GE (5. září 2018)

Máme nový denzitometrický přístroj Lunar Prodigy GE, který změří stupeň odvápnění kostí a ukáže rozložení tukové tkáně v těle

Revírní bratrská pokladna 213(30. srpna 2018)

Podbalíček Zdraví ve svých rukou
příspěvek do 500 Kč na:

 • mamografické vyšetření prsů ženám od 40 do 44 let
 • ultrasonografické vyšetření prsů ženám od 19 - 40 let.
 • Klientka si v akreditovaném mamografickém centru uhradí vyšetření

K obdržení příspěvku je třeba předložit

 • Doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.

Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra 211(30. srpna 2018)

Pojištěnec, který absolvoval preventivní onkologické vyšetření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na
prevence karcinomu prsu :

 • ultrazvukové vyšetření prsu bez omezení věku t.j. pro ženy od 18 -39 jako preventivní ultrazvukové vyšetření, pro ženy od 40 let v intervalu mezi mezi mamografickýmickými vyšetřeními
 • mamografické vyšetření ve věku od 40 do 44 let

K obdržení příspěvku je třeba předložit

 • Doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.

Vojenská zdravotní pojišťovna 201(29. srpna 2018)

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky

Komu a na co:

 • ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,
 • ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,
 • ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF)
 • ¨¨
 • Doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.

ZP 111 , Všeobecná zdravotní pojišťovna(29. srpna 2018)

Pojištěnec, který absolvoval preventivní mamologické vyšetření, může od 1.9. do 30. 11. čerpat příspěvek až 300 Kč na
prevenci karcinomu prsu :

 • ultrazvukové vyšetření prsu bez omezení věku t.j. pro ženy od 30 -39 jako preventivní ultrazvukové vyšetření, pro ženy od 40 let v intervalu mezi mezi mamografickýmickými vyšetřeními
 • mamografické vyšetření ve věku od 40 do 44 let

K obdržení příspěvku je třeba na klientkém pracovišti VZP předložit

 • Doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna(27. srpna 2018)

ČPZP poskytuje v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu, a to:

 • pro ženy ve věku od 30 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření
 • pro ženy ve věku od 40 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření
 • mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen nad 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete na https://www.cpzp.cz/ v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2018 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Vánoční informace(5. prosince 2017)

Od 18.12. 2017 - 2.1.2018 čerpáme řádnou dovolenou, objednávat se můžete on-line zde na našich stránkách.

Přejeme všem klidné a šťastné vánoční svátky.


Pozor dopravní výluka - jak se k nám dostanete (11. července 2017)

1.Ze Staré Osady autobusem č. 58, přes Starou Osadu, ulicí Nopovou, zastávka poliklinika Viniční.

2. Od Hlavního nádraží tramvají č.2 na Starou Osadu a odtud autobusem č. 58.

3. Od Hlavního nádraží tramvají č. 9 směr Stránská Skála, přestup na zastávce Geislerova na náhradní autobus č. 55, výstup na zastávce Dělnický dům a dojít pěšky k poliklinice ! / asi 15 min./

4. Autem na ulici Gajdošova,(za nebo před kostelem) odbočíte do ulice Hrozňatova - Nopova - Viniční


Ženy 40- 44 let(26. září 2016)

Od 01.10.2016 do 15.12.2016 se ženy, které ještě nemají nárok na sceeningové vyšetření prsní tkáně tedy ve věku 40 – 44 let, mohou u nás nechat vyšetřit za 400,- Kč (místo 800 Kč) což zahrnuje mamografické a klinické vyšetření. V případě, že je nutné pro stanovení konečné diagnózy doplnit ultrasonografické vyšetření prsou, má žena u nás toto doplňující vyšetření zdarma

Objednat se můžete na online objednání na vyšetření.


Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů (9. září 2016)

Lidé mají zase o důvod více usilovat o zachování přiměřené tělesné hmotnosti. Mezinárodní výzkumný tým identifikoval osm dalších typů zhoubných nádorů, které souvisejí s nadměrnou hmotností a obezitou.

Celou aktualitu naleznete na stránce mamo.cz


Poplašná zpráva, že mamografy způsobují rakovinu (27. června 2016)

Na internetu se šíří poplašná zpráva, že mamografy způsobují rakovinu a že lepší vyšetřovací metodou je termografie. Jaký je názor předních českých odborníků, kteří se zabývají diagnostikou zhoubných nádorů prsu?

http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-verejnost&aid=711


Podporujeme Avon Pochod 2016 akcí ultrazvukové vyšetření za polovinu v červnu(26. května 2016)

Pro ženy od 18 – 39 let

Jak na to?
Pouze v době od 1.6. 2016 do 30.6. 2016 ultrasonografické vyšetření prsní tkáně za polovinu.
Pozvěte na ultrasonografické vyšetření i svoji kamarádku, která ještě na vyšetření prsou nebyla. Zaplatíte  za vyšetření 200 Kč  (běžná cena vyšetření je 400 Kč)
Objednat se můžete na online objednání na vyšetření.

Akce neplatí pro ženy před nebo po augmentaci.


Klubíčka vlny(31. srpna 2015)

Klubíčka vlny,kterou už nepotřebujete,vezměte s sebou na vyšetření, uděláte radost lidem z Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické náměstí 2, 643 00 Brno.


15.8. - 30.11.2015(17. července 2015)

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s., v duchu šíření osvěty, podpory zdraví u žen připravila leták v rámci projektu „ŽENY ŽENÁM“, jehož součástí je poukázka na poskytnutí příspěvku ve výši 200Kč, kterou může žena uplatnit se smluvních zdravotnických zařízeních Aliance, při ultrasonografickém nebo mamografickém vyšetření.


Informační kampaň Mamma Help ve Zlíně (12. května 2015)

Zákaznice obchodů se spodním prádlem v centru Zlína budou moci ve středu 13. května 2015 narazit na nevšední podprsenky pouze s jedním košíčkem. Toto datum patří Českému dni proti rakovině a při této příležitosti se uskuteční kampaň Zlínská košíčková, která má za cíl upozornit na problematiku rakoviny prsu a poskytnout ženám informace o možnostech prevence. Akce bude informovat o zlínském centru Mamma Help.

Informační kampaň se uskuteční ve většině specializovaných obchodů se spodním prádlem v centru Zlína. Zákaznice, které na stojanech narazí na tyto polopodprsenky na nich také najdou štítek s informacemi o organizaci Mamma Help a u pokladen obchodů si budou moct vzít leták s návodem k samovyšetření prsu.

„Samovyšetření hraje důležitou roli v prevenci rakoviny prsu. Nemůže sice nahradit mamografické vyšetření, ale mělo by se stát součástí života každé ženy už od dosažení dospělosti. Při sebemenší pochybnosti doporučujeme kontaktovat lékaře,“ uvedla Kateřina Vondráčková ze zlínského centra Mamma Help.

Smyslem a cílem Mamma Help center je pomoci každému, kdo o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli.

Kampaň pro zlínský Mamma Help pořádá redakce nezávislého on-line magazínu Zlínský nočník, partnerem akce se stalo zlínské centrum sana plasma.

„U majitelů obchodů se spodním prádlem ve Zlíně jsme se setkali se vstřícnou reakcí. Téměř všichni nám ochotně vyšli vstříc a s umístěním podprsenek v prodejnách souhlasili. Je vidět, že zdraví jejich zákaznic je důležité i pro ně,“ popsal přípravy akce Jan Švec z redakce Zlínského nočníku.


Roman Vojtek se objevil coby ambasador na tiskové konferenci k charitativní akci Avon pochod proti rakovině prsu (15. dubna 2015)

Známý herec totiž ve dvanácti letech přišel o maminku a následně odešel i jeho otec a jeho sestra se odstěhovala za velkou louži. Právě ztráta maminky byla hlavním důvodem toho, proč se Vojtek zapojil jako ambasador do růžového pochodu proti rakovině prsu.

„Já jsem pochod před třemi lety moderoval. Byl to pro mě, jako pro všechny, kteří se zúčastnili, obrovský zážitek. Tou prvotní motivací bylo, že mi máma na tuto nemoc zemřela. Bylo to ještě před revolucí, v době, kdy slovo rakovina byl obrovský strašák a nesmělo se to nikde říkat, natož v médiích,” svěřil herec.

Roman je rád, když může přispět k osvětě a boji proti zákeřné nemoci. „Dřív se na to nepoukazovalo a neřešilo se, co by se proti tomu mělo dělat. Jsem proto strašně rád, že o tom někdo mluví a něco pro to dělá,” říká Roman.

Vojtek je zodpovědný vůči svému zdraví a k prevenci povede i své děti. „Je to to nejjednodušší, co proti této nemoci můžete udělat,” říká Roman Vojtek.

převzato z : Super.cz


Angelina Jolie poprvé po operaci na veřejnosti: Takhle dojemně se radovala s dcerami (30. března 2015)

Jen pár dní poté, co herečka Angelina Jolie (39) zveřejnila, že si kvůli hrozícímu riziku rakoviny nechala odebrat oba vaječníky, se i s dcerami Shiloh a Zaharou účastnila předávání cen Kids’ Choice Awards.

Herečka neodešla s prázdnou a odnesla si cenu v kategorii Nejoblíbenější zloduch za ztvárnění zlé královny v pohádce Maleficent (Zloba - královna černé magie). A právě moment, kdy bylo vyhlášeno Angelinino jméno, byl snad tím nejkrásnějším z celého večera. Ohromnou radost z vítězství prožívaly hlavně její dcery, které mamince padly kolem krku a nechtěly ji pustit skoro ani na pódium, kde měla pronést děkovnou řeč.

„Když jsem byla malá, říkali mi, že jsem jiná. Až později jsem si uvědomila, že být odlišný od ostatních je dobré. Proto buďte hlavně sami sebou,“ vzkázala Jolie.

Maminka šesti dětí se opět zasloužila o to, aby se o rakovině více mluvilo a případně se jí mohlo včas vyvarovat. Angelina si už před dvěma lety kvůli přítomnosti rakovinného genu v těle nechala odstranit prsa. Nemoci totiž v její rodině podlehlo několik žen včetně její maminky a babičky.

Rovněž lékaři jejímu počínání fandí, ihned po zveřejnění zprávy se totiž mnohonásobně zvýšil počet pacientek se zájmem o vyšetření ženských orgánů.

převzato z : Super.cz


Akce pro ženy 40 - 44 let mamograf za 400 kč už byla ukončena. (2. února 2015)

Pro velký zájem prodlužujeme preventivní mamografii pro ženy od 40-44 let s 50% slevou do 31.1.2015 (2. prosince 2014)

 • Od 15.10.2014 do 31.1. 2015 se můžete u nás nechat vyšetřit za 400,- Kč (místo 800 Kč)což zahrnuje mamografické a klinické vyšetření. V případě, že je nutné pro stanovení konečné diagnózy doplnit ultrasonografické vyšetření prsou, má žena u nás toto doplňující vyšetření zdarma
 • Objednejte se na tel.čísle 533 306 275 v době od 8-14 hod nebo v on-line objednávání na www.femma.cz.

Samovyšetření prsu - speciální metoda hmatového samovyšetření prsu (25. listopadu 2014)

S laskavým svolením prim. MUDr. Mirky Skovajsové, Ph.D a partnerů, kteří se podíleli na vzniku výukového videa Vám doporučujeme: Samovyšetření prsu - speciální metoda hmatového samovyšetření prsu


Pololetní aktualizace nabídky zdravotních pojišťoven prevence pro ženy mladší 45 let (20. srpna 2014)

ČPZP 205 - ČPZP v roce 2014 poskytne v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu, a to:

 • pro ženy ve věku od 30 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření
 • pro ženy ve věku od 40 do 44 let včetně na mamografické vyšetření
 • mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen nad 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

ZP MVČR211 Pojištěnec může čerpat příspěvek až do výše 500,- Kč na jednu z následujících položek:

VoZP ČR 201 Příspěvek na mamografické vyšetření.

Příspěvek do výše 800,- Kč lze poskytnout jedenkrát za dva roky ženám ve věku od 40 do dovršení 45 let včetně dne data narození. Podmínkou je odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři.

Pozn: Ženám od 45 let je mamografické ošetření hrazeno jedenkrát za dva roky z veřejného zdravotního pojištění.

K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:

 • žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu nebo získat na pobočce VoZP ČR),
 • doklad o zaplacení nákladů na provedené vyšetření spolu s identifikačními údaji žadatelky,
 • potvrzení o odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři.

Olympia Brno "Ruce na prsa" (8. července 2014)

Akce Akreditovaného mamografického pracoviště  femma s.r.o platí do 31.7.2014

v Obchodním centru Olympia Brno ve dnech 8.-20. července 2014, probíhá informační kampaň Ruce na prsa, kterou kterou organizuje „Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius“ s cílem prolomit tabu o rakovině prsu a přiblížit důležitost prevence a samovyšetření. Akreditované mamografické pracoviště femma s.r.o tuto akci podporuje. Na stánku společnosti si samy můžete na speciálním fantomu vyzkoušet, jak samovyšetření provádět a jak poznat, když se v prsu nachází něco, co tam normálně nepatří.
Na tomto místě můžete obdržet informační leták se slevovým kódem na ultrasonografické vyšetření prsní tkáně pro ženy od 18 -40 let, pro ženy 40 - 44 na mamografické vyšetření prsní tkáně.

Jak se přihlásit na edukativní mammografické nebo ultrasonografické vyšetření prsou?

1.Objednání je možné jen na www. femma.cz - viz   on-line objednávka

2. Podle svého věku zvolíte: 
Objednání na mamografické vyšetření pro ženy 40-45 let
Objednání na preventivní ultrazvukové vyšetření prsní tkáně pro ženy 18-40let
ženy nad 45let mají nárok na screeningové mamografické vyšetření zdarma s žádkankou gynekologa nebo praktika

3. Krok 8 (přip.3 pro ultrazvuk): Mám slevový kód? Zadáte svůj slevový kód z vnitřní strany obálky.
    Za ultrasonografické vyšetření prsní tkáně pro ženy od 18 -40 let zaplatíte 100Kč
    Za mamografické vyšetření prsní tkáně pro ženy 40 - 44let zaplatíte 100Kč, pokud bude nutné pro uzavření diagnozy doplnitultrasonografické vyšetření prsní tkáně, dostanete je od nás zadarmo.


Změna u pojištěnců české průmyslové zdravotní pojišťovny (2. června 2014)
Prevence rakoviny prsu

ČPZP v roce 2014 poskytne v rámci Balíčeku Prevence: až 1 000 Kč
preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu, a to:

 • pro ženy ve věku od 35 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření
   
 • pro ženy ve věku od 40 do 44 let včetně na mamografické vyšetření

Pokud splňujete obecné podmínky pojišťovna ČPZP Vám celé uhrazené částky vrátí Obecné podmínky: http://www.cpzp.cz/clanek/3813-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2014.html

Pojišťovna upozorňuje na to, že doklad k proplacení musí být předložen nejpozději do 1 měsíce od provedeného vyšetření !


Pojištěnci české průmyslové zdravotní pojišťovny (6. května 2014)
Prevence rakoviny prsu

ČPZP v roce 2014 poskytne v rámci Balíčeku Prevence: až 1 000 Kč
preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu, a to:

 • pro ženy ve věku od 30 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření
   
 • pro ženy ve věku od 40 do 44 let včetně na mamografické vyšetření

Vyšetření musí být provedeno na některém z pracovišť, která jsou k tomuto účelu akreditována. Seznam aktuálních vybraných zdravotnických zařízení je k dispozici na internetových stránkách Asociace mamodiagnostiků ČR www.mamo.cz. Žádostem o proplacení dokladů za vyšetření na neakreditovaných pracovištích nebude vyhověno.

Jak na to?
1.
objednáte se na mamografické vyšetření buď on-line na www.femma.cz nebo na tel. 533306275.

2. zaplatíte na recepci 800 Kč za mamografické vyšetření, nebo 400Kč za ultrasonografické vyšetření

3. Pokud splňujete obecné podmínky pojišťovna ČPZP Vám celé uhrazené částky vrátí Obecné podmínky :http://www.cpzp.cz/clanek/3813-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2014.html


201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (6. května 2014)

Hradí ženám od 40 do 45 let preventivní mamografický program

prevence karcinomu prsu - 1x za 2 roky pro ženy věku od 40 do 45 let na mamografické vyšetření

Pojištěnec, může čerpat příspěvek až do výše 800,- Kč :

pokud splňuje základní podmínky pro výplatu příspěvku :

http://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/dulezita-pravidla/index.html

Jak na to?
1. objednáte se na mamografické vyšetření buď on-line na www.femma.cz nebo na tel. 533306275.

2. zaplatíte na recepci 800 Kč za mamografické vyšetření, pokud bude třeba k uzavření dg, doplnit ultrasonografické vyšetření prsní tkáně dostanete je od nás zadarmo

3. vyplníte žádost o příspěvek a odešlete na VoZP ČR, ta Vám vrátí částku 800 Kč. Žádost o příspěvek z programu prevence pro pojištěnce 2014 si můžete stáhnout, http://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/formulare-programu-preventivni-pece/Prispevek-na-mamograficke-vysetreni/index.html nebo ji dostanete od nás na recepci před vyšetřením.


Pojištěnci ZP 211 (5. května 2014)

Onkologický program ženy 40- 45 let

prevence karcinomu prsu - 1x za 2 roky pro ženy věku od 40 do 45 let na mamografické vyšetření

Pojištěnec, může čerpat příspěvek až do výše 500,- Kč :
pokud splňuje základní podmínky pro výplatu příspěvku :
http://www.zpmvcr.cz/prevence/zakladni-podminky-pro-uplatneni-naroku-na-prispeve/

Jak na to?
1. objednáte se na mamografické vyšetření buď on-line na www.femma.cz nebo na tel. 533306275.

2. zaplatíte na recepci 800 Kč za mamografické vyšetření, pokud bude třeba k uzavření dg, doplnit ultrasonografické vyšetření prsní tkáně dostanete je od nás zadarmo

3. vyplníte žádost o příspěvek a odešlete na ZP MVČR, ta Vám vrátí částku 500 Kč. Žádost o příspěvek z programu prevence pro pojištěnce 2014 si můžete stáhnout zde, nebo ji dostanete od nás na recepci před vyšetřením. PDF (1,98 MB)

Gynekologický program ženy od 18 let

Žena ve věku od 18 do 40 let může do 30. 6. 2014 čerpat příspěvek až do výše 400 Kč na ultrasonografické vyšetření prsní tkáně
pokud splňuje základní podmínky pro výplatu příspěvku:
http://www.zpmvcr.cz/prevence/zakladni-podminky-pro-uplatneni-naroku-na-prispeve/

Jak na to?
1.
objednáte se na ultrasonografické vyšetření prsní tkáně vyšetření buď online na www.femma.cz nebo na tel. 533306275.

2. zaplatíte na recepci 400 Kč za ultrasonografické vyšetření prsní tkáně.

3. vyplníte žádost o příspěvek a odešlete na ZP MVČR, ta Vám celou částku 400 Kč zašle na Váš účet.
Žádost o příspěvek z programu prevence pro pojištěnce 2014 PDF (1,98 MB)


Ruce na prsa (6. února 2014)

je kampaň, kterou organizuje „Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius“ s cílem prolomit tabu o rakovině prsu a přiblížit důležitost prevence a samovyšetření.
Kampaň Ruce na prsa proběhne v 18 obchodních centrech po celé ČR. Podle mapy si na www.rucenaprsa.cz najděte nejbližší obchodní centrum. V Jihomoravském kraji v Obchodním centru Olympia Brno ve dnech 8.-20. července 2014. Na stánku společnosti si samy můžete na speciálním fantomu vyzkoušet, jak samovyšetření provádět a jak poznat, když se v prsu nachází něco, co tam normálně nepatří.

Aby jste měly jistotu jaký je normální nález ve Vašich prsou
zveme ženy od 18 -40 let na ultrasonografické vyšetření prsní tkáně,
ženy 40 - 44 na mamografické vyšetření prsní tkáně.


Ordinační hodiny o svátcích (16. prosince 2013)

Milé dámy,
aby s vám u nás i nadále líbilo bude od 19.12. 2013 do 3.1.2014 probíhat rekonstrukce čekány Akreditovaného pracoviště femma s.r.o.
V této době se můžete objednat na našich stránkách www.femma.cz.
Děkujeme za pochopení s přáním klidných svátků
Vaše femma


Už není mnoho času na váhání. (24. října 2013)

Jedna z nejúspěšnějších, ale také nejotevřenějších hereček Hollywoodu Angelina Jolie vstoupila do života řady českých žen na jaře letošního roku, tím, že jim otevřela svoji 13. komnatu. O rakovině prsní tkáně hovořila všechna media, ale hlavně mladé ženy dostaly šanci k mamografickému nebo ultrazvukovému vyšetření zdarma. Tato možnost končí 30.11.2013, proto neváhejte a objednejte se.


Dnem 30.9.2013 končí prázdninová sleva (24. září 2013)

Dnem 30.9.2013 končí prázdninová sleva pro mladé ženy do 45let na sonografické a mamografické vyšetření.
Žena samoplátce od 1.10.2013 zaplatí za ultrazvukové vyšetření 400 Kč, za mamografické 800 Kč.


Změna úhrady ultrazvukové vyšetření prsní tkáně mladých žen u České průmyslové zdravotní pojišťovny (13. srpna 2013)

Prevence rakoviny prsu
České průmyslové zdravotní pojišťovny v roce 2013 poskytne v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu, a to
- pro ženy ve věku od 30 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření. Tedy už nikoli od 19 let.

Celou informaci najdete na http://www.cpzp.cz/clanek/3506-0-Preventivni-programy-pro-zeny-od-19-let-az-1-500-Kc.html


Odpověď na časté dotazy mladých žen od 18 – 40 let (12. června 2013)

Zdravotní pojišťovny „Všeobecná zdravotní pojišťovna“ (111) do 30. 11. 2013 a „Česká průmyslová zdravotní pojišťovna“ (205), do 30. 9. 2013 Vám proplatí ultrasonografické vyšetření prsní tkáně a to v celé výši (tzn. vrátí Vám Vámi zaplacenou částku 400 Kč).

V reakci na nečekaně vysoký zájem mladých žen o ultrasonografické vyšetření prsní tkáně, vyjadřující jejich odpovědný přístup k vlastnímu zdraví, kterého si jako lékaři vysoce ceníme, nabízí Akreditované mamografické pracoviště femma s.r.o do 30. 9. 2013 (respektive do doby, kdy ostatní zdravotní pojišťovny přehodnotí svůj postoj vůči odpovědným ženám) všem ženám 18-40 let ostatních zdravotních pojišťoven možnost podstoupit uvedené vyšetření za 100 Kč.


Ultrazvukové vyšetření pro ženy od 18 - 40 let zdarma (30. května 2013)

V rámci kampaně, kterou odstartovala herečka Angelina Jolie Vám zdravotní pojišťovny do 30.09.2013 tuto prevenci zaplatí. V praxi budou úhrady probíhat tak, že žena nejprve mamologické vyšetření zaplatí ze svého - u nás 400 Kč. Poté se s účtem obrátí na kteroukoliv pobočku VZP a pojišťovna jí peníze proplatí. Budeme rádi, když využijete objednání on-line na tomto webu, nebo tel: 533306275.

VZP zaplatí vyšetření i ženám mladším 45 let (20. května 2013)

Angelina Jolie svým odvážným rozhodnutím odstartovala velký zájem o preventivní vyšetření prsou. VZP se proto rozhodla k mimořádnému kroku. Vyšetření zaplatí i ženám mladším 45 let. U ostatních zdravotních pojišťoven mohou mohou pro vyšetření prsou využít příspěvky na preventivní péči. V praxi budou úhrady probíhat tak, že žena nejprve mamografické vyšetření zaplatí ze svého - u nás 800 Kč. Poté se s účtem obrátí na kteroukoliv pobočku VZP a pojišťovna jí peníze proplatí. Budeme rádi, když využijete objednání on-line na tomto webu, nebo tel: 533306275.

Pozor změna jízdního řádu k 1.1.2013 (7. ledna 2013)

Pozor změna jízdního řádu k 1.1.2013. Od Hlavního nádraží je třeba k nám jet tramvají č.9 směr Juliánov, cesta trvá 10 minut.

50% sleva na mamografické vyšetření pro ženy 40-44 let (30. dubna 2012)

Podporujeme Avon Pochod akcí mamografické vyšetření s 50 % slevou pro ženy od 40 -45 let, které ještě nemají nárok na screeningové mamografické vyšetření v době od 1.5.- 30.6.2012. Cena 400 Kč ( běžná cena je 800 Kč) navíc bude-li nutné provést ke stanovení konečné diagnózy ultrazvukové vyšetření - mají je ženy zadarmo.


12. ročník Avon Pochodu proti rakovině prsu (30. dubna 2012)

12. ročník Avon Pochodu proti rakovině prsu startuje 9. června ve 12 hodin z parku Kampa v Praze.


Pohodlnější přístup na mamologické vyšetření (2. dubna 2012)

Bylo zprovozněno nově rozšířené parkoviště u polikliniky. Parkovné za první hodinu stojí 30 Kč. My Vám garantujeme, že do uplynutí tohoto času budete u nás určitě vyšetřená.


Odvoz na mamografický screening vozem značky Mercedes-Benz (23. února 2012)

Na vyšetření prsou zdarma mají nárok jednou za 2 roky ženy od 45 let

Mamografický screening je hrazen z prostředků zdravotního pojištění podle právních předpisů, zejména podle vyhlášky MZ č.56/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 371/2002 Sb. Podmínkou je rtg žádanka, s dg. Z 123 screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu vystavená praktickým lékařem nebo gynekologem.

A co více? Na vyšetření se můžete nechat dovézt vozem značky Mercedes-Benz

Pokud se pro vyšetření rozhodnete, můžete si objednat do vzdálenosti 30 km od ulice Viniční v Brně jako taxík jeden z posledních modelů vozů zn. Mercedes-Benz od dealera HOŠEK Motor, Brno.

Tento „taxík“ Vás zaveze na vyšetření i zpět za velmi příjemných podmínek zprostředkovaných nadačním fondem Femina.

Jak objednat Mercedes-Benz „taxík“?

Je třeba, aby se domluvily nejméně čtyři ženy, že pojedou společně. Jedna z nich objedná termín vyšetření a zanechá kontaktní telefonní číslo. Na toto telefonní číslo následně zavolá řidič, který si domluví místo vyzvednutí všech čtyř žen a místo, kam je po vyšetření opět dopraví. Každá z žen zapltí za jízdu na vyšetření včetně zpáteční jízdy 100Kč.

Objednání: 725 811 525


50% sleva na ultrasonografické vyšetření prsou pro ženy do 40 let (23. února 2012)

Do 30.dubna 2012 probíhá 50% sleva na ultrasonografické vyšetření prsou (pro ženy do 40 let). Objednání je možné jak on-line , tak na telefonu 533306275.


Ultrasonografický přístoj Ultrafast - Elastography Aixplorer - jediný v ČR (26. dubna 2010)

Od 1.4.2010 máme jako jediné zařízení v republice ultrasonografický přístoj Ultrafast - Elastography Aixplorer, Supersonic Imagine, který v elastografickém módu výrazně pomáhá zkušenému mamodiagnostikovi v rozhodnutí zda jde o zhoubné nebo nezhoubné drobné ložisko v prsní tkáni tkáni.


Objednávání na mamografické vyšetření přes internet (26. října 2009)

Pro zvýšení komfortu byl vytvořen průvodce objednáváním na vyšetření, který od vás v několika krocích zjistí potřebné údaje a v posledním kroku nabídne vyběr termínu v rozsahu minimálně na 2 měsíce dopředu. Objednání na mamografické vyšetření je umístěno v levém menu - odkaz Objednání on-line

     

Objednejte se on-line

Nebojte se a kdykoliv se za námi stavte nebo zavolejte.


Tel.: 533 306 275

Mob.: 725 811 525

Objednávkový formulář