Vítejte na stránkách akreditovaného mamografického pracoviště femma s. r. o

Že je zdraví skutečné bohatství, si člověk uvědomí většinou, až začne mít nějaké zdravotní problémy. Pokud zdravotní problémy nemáte blahopřejeme Vám k Vašemu odhodlání přijít na pravidelné screeningové mamografické vyšetření prsní tkáně.

Vyšetření

Základní mamologické vyšetření u žen starších 40 let na našem pracovišti se skládá z mamografie, klinického vyšetření, popisu snímku, event. doplňujícího ultrasonografického vyšetření prsní tkáně a seznámí pacientky s nálezem, který si hned odnáší.

Většině z Vás uděláme radost negativním výsledkem vyšetření. Se všemi ženami lékařky hovoří a v případě, že jsou jim některé výrazy nejasné, tak jim je vysvětlí. Těm z Vás, které budou mít problém, navrhneme další postup.

Jednodenní diagnostika negativních nálezů

Výsledek preventivní prohlídky dostává žena v psané formě do ruky v den návštěvy našeho pracoviště bez ohledu na počet vyšetřovacích postupů, které byly v diagnostickém procesu k získání negativního nálezu užity. Pro úplné vyšetření je zapotřebí asi 30 minut času. V diagnostice ne negativních nálezů není důležitá krátkost, ale kvalita diagnostického procesu zakončená histologickou verifikací.

Každá vyšetřená žena se dostane do kontaktu s lékařkou. Lékařka jí vysvětlí nesrozumitelné lékařské výrazy, které by mohly vést ke stresu. Naše klientky mají nárok na plnou informovanost i v případě závažných nálezů. Je–li podezření na onemocnění prsu, je jí navržen další postup s cílem získat úplnou a přesnou diagnózu co nejdříve.

Výsledek do ruky (jak pro gynekologa, tak pro praktického lékaře) patří ke standardům našeho pracoviště. Dostane ho ihned po skončeném vyšetření každá žena.

     

Objednejte se on-line

Nebojte se a kdykoliv se za námi stavte nebo zavolejte.


Tel.: 533 306 275

Mob.: 725 811 525

Objednávkový formulář